reklama

"Alarmujícím zjištěním je, že téměř tři čtvrtiny středoškoláků uvedly, že se setkaly často, čas od času nebo alespoň jednou s tím, že učitel ponižuje žáky před spolužáky (například používá přezdívky, zesměšňuje je a podobně)," upozornila organizace. Ponižování zaznamenalo i téměř 60 procent vysokoškoláků.

Podle studie zachycující období 2017 až 2019 učitelé na Slovensku nejsou dostatečně připraveni na to, aby zvládali různé vyučovací metody či znali potřeby jednotlivých žáků. Příprava na učitelskou profesi probíhá zastaralými metodami. Organizace zároveň připomíná, že odměňování učitelů není dostatečné a jejich společenské uznání neodpovídá náročnosti povolání.

Dosud se veřejná debata o stavu slovenského školství zaměřila hlavně na nedostatečné platové ohodnocení učitelů a na výsledky mezinárodních srovnání, podle kterých slovenští žáci mají horší výsledky v porovnání s průměrem zemí sdružených v Organizaci pro hospodářskou spolupráci a rozvoj. Slovensko začalo zvyšovat mzdy učitelů. Například letos v září stouply platy začínajícím pedagogům, další zvýšení výdělků všech učitelů je naplánováno na začátek příštího roku.

reklama