Lidé prchající do EU před válkou na Ukrajině skrze standardní hraniční přechody do statistik započítáni nejsou.

Všechny hlavní migrační cesty do EU kromě západní středomořské jsou podle Frontexu aktivnější, než byly loni. Nejvíce lidí do unie nelegálně proudilo po trasách na západním Balkánu a východním a středním Středomoří.

O 122 procent se také zvýšil počet lidí, kteří EU opouštějí přes Lamanšský průliv do Spojeného království. V prvních pěti měsících roku 2022 takto odešlo 17.243 lidí.

Po takzvané východní cestě do EU přišlo 2155 lidí, což je narůst o 447 procent, z toho nejvíce Ukrajinců, Iráčanů a Bělorusů.

Největší početní zvýšení zaznamenal Frontex na západobalkánské cestě, celkem přes tuto trasu dorazilo 40.675 lidí, o 167 procent více než loni, z toho nejvíce Syřanů, Turků a Afghánců.

Na druhém a třetím místě byly střední a východní středomořská cesta, po níž do EU migrují především Afričané, konkrétně z Egypta, Tuniska a Konga, a lidé z asijského Bangladéše. Střední středomořská cesta byla aktivnější o 15 procent, celkem 16.828 lidí, a východní středomořská o 116 procent, celkem 13.668 lidí.