Na pětimilionovém Slovensku ve třetím letošním měsíci zemřelo podle předběžných údajů 5701 obyvatel. To bylo o 16,5 procenta více úmrtí než v průměru za stejné období let 2015 až 2019, tedy před začátkem šíření koronavirové nákazy. Tato takzvaná nadúmrtnost byla více než dvojnásobná oproti lednu i únoru; původně zveřejněná data za tyto dva měsíce statistici revidovali, podle nových údajů zemřelo v lednu i v únoru na Slovensku více osob, než bylo hlášeno dříve.

"Epidemická situace se na Slovensku od začátku roku výrazně zlepšila, v březnu ovšem počet zemřelých začal opět stoupat. Vyšší nadúmrtnost způsobil stále vyšší počet zesnulých na infekci covid-19, ale i výrazný nárůst zemřelých na choroby dýchací soustavy či infekční a parazitární choroby, než byl pětiletý průměr před pandemií," uvedla ředitelka odboru statistiky obyvatelstva u statistického úřadu Zuzana Podmanická.

Oproti období před covidem-19 letos v březnu zemřelo na Slovensku více lidí starších 65 let, kteří se v tomto měsíci na celkovém počtu úmrtí podíleli 81 procenty.

Slovensko dříve postupně zrušilo prakticky všechny epidemické restrikce. Nošení respirátorů zůstalo v platnosti už jen v zařízeních sociální péče a ve zdravotnických zařízeních.

Loni na Slovensku zemřelo 73.461 obyvatel, v absolutním vyjádření to znamená nejvyšší počet zesnulých v zemi od roku 1919. Vývoj druhým rokem po sobě ovlivnila epidemie covidu-19, který byl v roce 2021 druhou nejčastější příčinou úmrtí.

reklama