Každý uživatel internetu v EU se podle zprávy loni měsíčně šestkrát připojil k portálům, které šíří obsahy v rozporu s autorskými právy. Národní průměr nad deset připojení měsíčně vykazovala Litva, Lotyšsko, Řecko a Malta, nejnižší údaj mělo Finsko, Německo a Polsko.

V České republice průměr činí zhruba osm připojení za měsíc. Česko tak podle zprávy patří do skupiny zemí, které v roce 2017 vykazovaly průměrný údaj, tempo poklesu ale bylo méně rychlé než unijní průměr.

Počet připojení na pirátské weby od roku 2017 klesá. Jen za rok 2020 tento počet klesl zhruba o třetinu. Nejvíce opadl zájem o hudbu a filmy, méně pak o televizní programy.

Používání obsahu v rozporu s autorskými právy podle analýzy úřadu ovlivňuje řada faktorů. Nižší je v zemích s vyššími příjmy a menší platovou nerovností. Údaj snižuje také dostupnost oficiálních platforem či převažující společenské naladění proti internetovému pirátství. Využívání obsahu v rozporu s autorským právem je vyšší v zemích, kde je silnější zastoupení lidí od 15 do 24 let. Používání pirátských obsahů má podle EUIPO také výrazně sezonní charakter - je vyšší v lednu, srpnu a prosinci, kdy jsou častější dovolené.