reklama

Asi polovina dotčených v uplynulém roce přišla do Německa z Asie (53 procent, respektive 220.000), uvedl úřad ve Wiesbadenu. Z této skupiny je 63.000 osob původem z Afghánistánu, 43.000 z Iráku a 23.000 ze Sýrie. Podíl azylantů na dávkách z Afriky čítá bezmála čtvrtinu (23 procent, respektive 96.000). Rovná pětina (83.000) jich přišla z Evropy.

Téměř dvě třetiny příjemců peněžité i hmotné státní podpory byli muži. V 31 procentech případů se jednalo o mladistvé.

Německý stát poskytuje kromě pravidelných plateb pro azylanty podle zákona také příspěvek v mimořádných životních situacích, jako je nemoc, těhotenství nebo porod.

Celkově stát za rok 2018 vyplatil za dávky pro žadatele o azyl 4,9 miliardy eur (127 miliard korun), což odpovídá 17procentnímu meziročnímu poklesu. Na 80 procent z této částky šlo na pravidelné platby a zbylých 20 procent na příspěvky v mimořádné situaci.

Právo na dávky mají ti žadatelé o azyl, kteří se skutečně zdržují na území Německa a mají povolení k pobytu na základě azylového zákona. Cizinci, kterým už je právo na azyl přiznáno, nejsou do uvedené statistiky zahrnuti.

Loading...

2 komentáře (Poslední 16.09. 18:33) Napište svůj názor

reklama