"Není to kampaň na podporu vlády," prohlásil Fiala. "Kampaň je zcela apolitická a každý, kdo se na ni podívá, tak to vidí," dodal. Odstartovat kampaň dříve než 12. září nebylo podle premiéra možné, nemělo ale smysl čekat s jejím spuštěním až po komunálních volbách, které se konaly 23. a 24. září.

Smyslem kampaně, která potrvá do konce října, je představit možnosti státní pomoci občanům kvůli inflaci a rostoucím cenám energií a zjednodušit cestu k jejímu využití. Cílem je přiblížit pomoc občanům, kteří se ostýchají nebo obávají ji využít. Lidé mohou požádat o pětitisícový příspěvek na dítě, o příspěvek na bydlení a pomoc se snížením cen energií. Premiér připomenul, že na pomoc je vyčleněno celkem 200 miliard korun

Kampaň připravilo oddělení strategické komunikace úřadu vlády, které je podle premiéra pouze čtyřčlenné. Na kampaň se počítalo s vyčleněním až 30 milionů korun, cena vzešlá ze soutěže činí včetně kompletní produkce nakonec 24,5 milionu. Kampaň zahrnuje televizní a rádiové spoty, reklamu v tisku a on-line médiích, ale také různé velké poutače, informace ve vitrínách nebo rámečky v městské hromadné dopravě.

Novou podobu má také web Deštník proti drahotě, kde mají občané k dispozici nejen informace o podpoře, ale též si mohou o pomoc přímo požádat prostřednictvím on-line formuláře.