Zahraničními agenty jsou nově podle ruského zákona všichni, kdo jsou nějakým způsobem pod "zahraničním vlivem". Zákon o zahraničních agentech existuje v Rusku už od roku 2012. Spolky, média nebo jedinci, kteří jsou vedeni pod tímto označením, jsou vystaveni mnohem přísnější úřední kontrole a také mají povinnost každé své sdělení doprovázet upozorněním, že plní roli právě zahraničního agenta.

Putin také schválil zákon, na jehož základě ruská vláda získává možnost zavést speciální opatření v oblasti ekonomiky, která mají podpořit armádu v době provádění "protiteroristických nebo jiných operací" za hranicemi země. Právnické osoby nebudou smět odmítnout uzavřít smlouvy o veřejných zakázkách týkajících se těchto operací. V některých organizacích pak bude mít vláda právo zavést úpravu pracovních vztahů, která umožní práci přesčas, v noci nebo o víkendech a svátcích. Rusko nepřiznává, že vede na Ukrajině válku, a pro své aktivity v zemi používá označení "speciální vojenská operace".

Putin se podepsal také pod zákon, který staví účast v ozbrojeném konfliktu na straně nepřítele na roveň vlastizradě. Účast v bojích "odporujících zájmům" státu se bude trestat odnětím svobody od 12 do 20 let.