reklama

Vyplývá to z prvních výsledků sčítání, které dnes zveřejnil slovenský statistický úřad. Celkově mělo Slovensko na začátku letošního roku téměř 5,45 milionu obyvatel, při předchozím sčítání v roce 2011 to bylo bezmála 5,4 milionu lidí.

"Výsledky sčítání lidu 2021 poukazují na pokračující nárůst seniorů a pokles populace v nižších věkových skupinách. Zatímco v roce 2011 měli obyvatelé v předproduktivním věku (0-14 let) oproti obyvatelům v postproduktivním věku (65+ let) vyšší podíl, v roce 2021 je tomu již naopak," informovali statistici.

Zastoupení seniorů ve slovenské populaci se za posledních deset let zvýšilo na 17,1 procenta z 12,7 procenta. Mírně vzrostl i podíl obyvatel do věku 14 let, a to na 15,9 procenta. Naopak v produktivním věku bylo na začátku letošního roku 67 procent obyvatel oproti 72 procentům před deseti lety.

Letošní sčítání ukázalo, že v zemi dále stoupá podíl svobodných (44,4 procenta) a rozvedených (8,2 procenta) obyvatel. V manželském svazku žijí dvě pětiny obyvatel, v roce 2011 to bylo 41 procent. Před deseti lety byl poprvé v historii sčítání lidu na Slovensku podíl svobodných vyšší než ženatých a vdaných. Už více než 18 procent obyvatel Slovenska má vysokoškolské vzdělání.

Hlavní část sčítání lidu se letos uskutečnila poprvé plně elektronicky, rozhodující byl stav k 1. lednu. Prostřednictvím formuláře obyvatelé odpovídali na 14 otázek, například o pobytu, rodinném stavu, vzdělání, národnosti a náboženském vyznání. Další informace, například o domech a bytech, statistici získali z různých registrů.

Podrobnější výsledky sčítání, včetně například o náboženském vyznání a národnostním složení obyvatelstva, hodlá slovenský statistický úřad zveřejnit v příštím roce.