Při narození je ve Švýcarsku povinné uvést v matričních dokumentech, zda je narozený mužem nebo ženou. Jinou informaci není možné uvést a je zakázáno také nechat tuto kolonku prázdnou. To chtějí změnit dva parlamentní návrhy na novelu zákona, jejímž cílem je zavést možnost označit třetí pohlaví nebo tuto informaci vůbec neuvádět.

S poslaneckými návrhy dnes vydala nesouhlasné stanovisko vláda. "Princip dvojího pohlaví je ve švýcarské společnosti nadále pevně zakotven," uvedla vláda v prohlášení. Podle ní je před takovou změnou nutné vést rozsáhlou společenskou debatu. "Nezbytné společenské podmínky pro opuštění od uvádění pohlaví či pro zavedení třetího pohlaví nejsou nyní naplněny," uvedl vláda, která se odkázala na podobným závěr státní etické komise z roku 2020.

Podle vlády by si navíc taková změna vynutila novelizaci velkého počtu zákonů, místních nařízení i například ústavy. "(Ústava) v oblasti vojenské služby či náhradní civilní služby totiž neobsahuje pravidla pro lidi s neuvedeným pohlavím či pro ty, jejichž pohlaví není muž nebo žena," dodala vláda.

Podobnou úpravu, kterou navrhují švýcarští zákonodárci, schválilo v roce 2018 Německo. Do rodného listu se tam může zapisovat jedno z trojice pohlaví - mužské, ženské či odlišné (divers). V Rakousku soud v roce 2018 nařídil úřadům, aby lidem umožnily registrovat pohlaví i jinak než muž a žena.