Návrh letos v únoru představila Evropská komise (EK). Mnohé podniky podle ní mají v přístupu k životnímu prostředí či právům pracovníků značné rezervy a cílem připravované směrnice je firmy donutit, aby vyhodnocovaly možná rizika a negativním dopadům předcházely, případně pracovaly na odstranění těch existujících. Komise počítala s tím, že se pravidla dotknou zhruba 18.000 firem včetně 4000 mimounijních.

Rada EU přistoupila k mnoha úpravám návrhu ve snaze rozptýlit obavy členských zemí, uvedl český ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela, který dnešnímu jednání o tématu předsedal. Jednou ze změn je odstranění sekce ukotvující povinnosti pro ředitele firem, jejíž obsah byl částečně převeden do jiné pasáže. Rada se také odklání od plánu EK, aby se odpovědnost firem týkala i veškerých událostí po výrobě a prodeji daného produktu. Nedošlo ale k omezení pouze na dodavatelský řetězec, jak požadovaly některé země.

Co se týče zasažených firem, členské státy chtějí z působnosti směrnice vyjmout investiční společnosti. Také navrhují, aby členské státy mohly při zapracovávání pravidel do národního práva udělit výjimku poskytovatelům dalších finančních služeb. Další úprava by přinesla postupné zavádění mechanismu, který by se ale zprvu vztahoval pouze na firmy s více než 1000 zaměstnanci a čistým globálním obratem nad 300 milionů eur (7,3 miliardy Kč).

Unijní činitelé označují chystanou normu za první svého druhu na světě a slibují si od ní lepší ochranu životního prostředí a lidských práv nejen v Evropě. "Odpovědné chování společností vyrábějících oblečení, mobilní telefony a další běžně používané předměty je také něčím, o co se čím dál více začínají zajímat evropští spotřebitelé," dodává Síkela v tiskové zprávě.

Rada EU bude nyní čekat na vyjednávací pozici Evropského parlamentu. Až ji europoslanci přijmou, bude moci začít takzvaný trialog, kde dvě strany za pomoci Evropské komise diskutují o finální podobě návrhů.