Zákon podle komuniké prezidentské kanceláře stanovuje nový typ sankcí v podobě propadnutí aktiv ve prospěch státu, a sice aktiv, která mohou patřit fyzickým či právnickým osobám, jakož i aktiv, kterými tyto osoby přímo či nepřímo disponují.

"Procedura zjištění a konfiskace aktiv osob, na které se vztahují sankce a které tím či oním způsobem podporují agresi okupantů proti Ukrajině, umožní rychle a účinně doplnit ukrajinský rozpočet na účet nepřátel," uvedl prezident.

Odhalováním aktiv osob a podniků, určených Radou národní bezpečnosti a obrany, se má zabývat ministerstvo spravedlnosti. Uplatnění sankcí v podobě propadnutí majetku ve prospěch státu bude posuzovat protikorupční soud.