reklama

Uvedla to Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ), která v létě ověřuje, zda pokračuje studium příjemců sirotčích důchodů. To je jednou z podmínek nároku na něj.

Na sirotčí důchod má po úmrtí některého z rodičů nárok nezaopatřené dítě maximálně do 26 let věku, pokud se připravuje na budoucí povolání. Studenti jiné než denní formy studia ho mohou pobírat, pokud ze své výdělečné činnosti nemusejí odvádět pojistné na sociální zabezpečení.

Jedná se například o dohodu o provedení práce s průměrným výdělkem do 10.000 korun hrubého u jednoho zaměstnavatele nebo dohodu o pracovní činnosti, z níž není příjem ani 2500 korun měsíčně.

ČSSZ v létě především absolventům oznamuje, že jejich nárok na důchod skončil. Pokud dodají aktuální potvrzení o pokračování studia, výplata se obnoví. V případě, že vznikne prodleva ve vyplácení, i když na důchod budou mít nárok, dostanou peníze zpětně.

reklama