reklama

Premiér Bohuslav Sobotky (ČSSD) v tiskové zprávě uvedl, že by mělo jít především o podporu vzniku nových pracovních míst, školství a inovací, ale i o sanace ekologických škod.

Materiál schválený Sobotkovým kabinetem obsahuje návrh postupu, jak v regionech zlepšit hospodářskou i sociální situaci. „Ty povedou k naplňování jedné z vládních priorit, mezi něž patří snižování sociálních a ekonomických nerovností v zemi. Jsem toho názoru, že ekonomický růst by měli pociťovat všichni obyvatelé České republiky," uvedl Sobotka.

„Konkrétní návrhy unikátního projektu využívajícího zahraničních zkušeností budou rozpracovány v akčním plánu, který vládě Ministerstvo pro místní rozvoj ČR předloží v květnu 2017,“ vysvětlil premiér. „I vzhledem k tomu, že nesnáze v regionech jsou do značné míry dány historií těžby a těžkého průmyslu, jsme se při přípravě nechali inspirovat zejména německým Porúřím," tvrdí premiér.
 
„Věřím, že podobné zlepšení kvality života čeká i lidi v Ústeckém, Karlovarském a Moravskoslezském kraji. Je zřejmé, že proměna nenastane ze dne na den. Považuji však za velmi důležité, že se naše vláda odhodlala tento dlouhodobý a potřebný proces nastartovat,“ dodal Sobotka.

Šéfka rezortu pro místní rozvoj Karla Šlechtová (za ANO) doplnila, že by mohla být například zřízena pracoviště vysokých škol v Karlovarském kraji či vybudována výzkumná centra navázaná na krajská specifika. „Mnoho areálů se také dočká obnovy a nového využití díky pokračující podpoře tzv. brownfieldů," řekla.

Na jaře by vláda měla uzavřít s Moravskoslezským, Ústeckým a Karlovarským krajem smlouvy, v nichž se strany zavážou ke spolupráci na přesně definovaných projektech. Plány mají být pravidelně aktualizovány včetně finanční stránky. V posledních dvou letech rozhodla vláda do těchto krajů například na program demolic či obnovu Krušných hor poslat 6,6 miliardy korun.

Ekologické organizace Hnutí Duha a Greenpeace a sdružení Limity jsme my, Kořeny Litvínov a STUŽ ve společné tiskové zprávě uvádějí, že schválení plánu je dalším potvrzením, že rozvoj krajů má směřovat od těžby uhlí k moderní ekonomice. „Nyní jsou potřeba konkrétní opatření. Stát by se proto měl zaměřit na rozvoj obnovitelných zdrojů energie, které vytvoří velké množství nových pracovních míst," uvedl programový ředitel Hnutí Duha Jiří Koželouh.

reklama