reklama

Dva bývalí policisté potrestaní za to, že mimo službu v uniformách pracovali pro filmové štáby, ve stížnostech poukazovali na zákaz dvojího postihu za týž skutek.

"Pravomocné odsouzení příslušníka za jakýkoliv úmyslný trestný čin, nebo za nedbalostní trestný čin spáchaný jednáním, které je v rozporu s požadavky kladenými na příslušníka, nebrání propuštění ze služebního poměru," stojí v jednom ze dvou čerstvých usnesení ÚS. Zákon o služebním poměru takový následek naopak výslovně předpokládá, zdůraznili soudci.

Policisté v uniformách řídili pro potřeby filmových štábů dopravu v centru Prahy. Od filmařů dostávali peníze. Policisté si ovšem vedle služby nesmějí vydělávat jinak než vědeckou, pedagogickou, publicistickou nebo uměleckou činností.

Justice kauzu řešila ve více větvích. Jedné skupiny policistů včetně údajného organizátora Antonína Vostárka se v roce 2014 zastal Městský soud v Praze a stíhání zastavil - právě s poukazem na to, že už byli propuštěni ze služebního poměru. Pak ale zasáhl Nejvyšší soud: skutečnost, že museli odejít od policie, nevylučuje následné trestní řízení.

Městský soud proto pravomocně potvrdil tresty za zneužití pravomoci a podplácení, respektive přijetí úplatku. V případě dvou pisatelů ústavních stížností šlo o zákazy činnosti a peněžité tresty 125.000 korun a 30.000 korun. Přes opětovná - tentokrát neúspěšná - dovolání k Nejvyššímu soudu kauza doputovala k ústavním soudcům, po odmítnutí stížností je výsledek definitivní.

0 komentářů Napište svůj názor

reklama