reklama

Zeman například v loňském roce naznačil, že by mělo dojít ke změně financování neziskových organizací. „Sám bych změnil jejich financování tak, že za každou korunu státní dotace by si musely vydělat korunu vlastní. A kdyby toho nebyly schopny, tak by samozřejmě zanikly. V případě některých těchto neziskových pijavic by to samozřejmě bylo jenom dobře,“ uvedl.

„Rada vlády pro nestátní neziskové organizace považuje za nevhodné, aby představitelé státní moci vydávali neodůvodněná kritická stanoviska k práci nestátních neziskových organizací v České republice. Řada těchto organizací vykonává prospěšné aktivity a služby, které jsou využívány nejen občany a institucemi, ale  i veřejnou správou ku prospěchu země,“ uvedla rada v reakci nejen na Zemana.

Podobná prohlášení podle ní vyvolávají nespravedlivou nedůvěru veřejnosti k neziskovém sektoru jako celku. „Apelujeme na představitele státní moci, aby jako veřejné osobnosti vždy pečlivě uvážili a doložili  svá tvrzení, a to jak v případě kritiky, tak i pochvaly vybrané nestátní neziskové organizace,“ dodala.

A s tím souhlasí i Libor Rouček. „Je až zarážející kolik lidí se u nás staví proti dobrovolným nevládním neziskovým organizacím. Tyto organizace - zájmové, sportovní, kulturní, církevní, společenské, charitativní a další spolky, kluby a nadace - tvoří základ každé společnosti,“ myslí si politik.

Připomíná také, že se na chodu organizací podílejí tisíce občanů. „Pracují v nich zcela dobrovolně, ve svém volném čase a v naprosté většině bez jakéhokoli finančního ohodnocení statisíce lidí. Tito lidé si zasluhují přinejmenším morální ocenění. Namísto nadávek, pomluv a urážek, kterých se jim dostává bohužel často až z nejvyšších politických kruhů,“ rýpnul si Rouček.

Loading...

2 komentáře (Poslední 23.03. 16:26) Napište svůj názor

reklama