reklama

"Máme mimořádně špatný monitorovací systém. Je mimořádně komplikovaný a požaduje po žadatelích to, co po nás mnohdy nežádá Evropská unie," řekla Langšádlová. Čeští žadatelé podle ní musí dostát požadavkům sedmdesátistránkového dokumentu, zatímco ve Skotsku je pro udělení stejné dotace potřeba naplnit podmínky patnáctistránkového textu.

"Všechno chce svůj čas. Nastavení podmínek je nyní čtyřikrát náročnější, než byla zvyklá bývalá pravicová vláda," řekla novinářům Šlechtová. Evropská komise podle ní nastavila v novém programovém období daleko vyšší mantinely a podmínky, jakoukoli drobnou změnu s ní musejí členské státy konzultovat.

"Necítíme, že je cokoli ohroženo, ale časově se to posunuje," uvedla Šlechtová s tím, že například kraje nečerpají peníze na silnice nižších tříd, špatně jde čerpání i ministerstvu dopravy. Problémem je podle Šlechotvé také to, že žadatelé jsou z minulého roku přesycení. Klíčovou prioritou pro všechny resorty tak podle ní je udělat evropským fondům osvětu.

"V tuto chvíli varuje i Evropská komise Českou republiku před tím, že bude mít velké problémy s čerpáním. Ve srovnání se všemi zeměmi střední Evropy jsme na tom zdaleka nejhůře," řekla Langšádlová. Poslankyně varovala, že pokud se nepodaří peníze vyčerpat, může to ovlivnit i to, kolik peněz bude Česku přiděleno v dalším programovacím období po roce 2020.

Pro roky 2014 až 2020 mělo Česko z fondů EU přiděleno 609,9 miliardy korun. Do konce loňského roku byly schváleny projekty za 87 miliard korun, z toho 29 miliard už bylo z evropských fondů proplaceno. Schválené projekty tak odpovídají zhruba 14 procentům celkové částky, zatímco v předchozím období byly po třech letech čerpání z fondů schváleny projekty, které pokrývaly 31 procent peněz vyčleněných pro Česko na celé sedmileté období.

O tom, že Česko nevybírá z evropských fondů dost peněz, mluvila Šlechtová v březnu. Vyjádřila tehdy přesvědčení, že se letos čerpání prostředků z EU zrychlí. Jedním z důvodů nižšího čerpání v minulosti podle ní byla i skutečnost, že stát poskytoval víc národních dotací, o něž bylo jednodušší žádat než o ty evropské. Problémem se podle ní ukázaly také loňské krajské volby, kvůli kterým stagnovala příprava projektů v regionech.

reklama