reklama

Kabinet odmítl návrh, aby ředitelé mohli odmítnout začleňování dětí s lehkým mentálním postižením či mimořádně nadaných dětí do kolektivů v klasických základních školách, jak se s tím počítá od letošního září. Taková změna by podle stanoviska vládních legislativců nabourala nynější princip, podle kterého rozhoduje o vzdělávání žáka rodič.

Současná verze školského zákona předpokládá zavádění společného vzdělávání od září, myšlenka inkluze však od počátku budí kontroverze. Proti se staví například občanští demokraté. Ministerstvo školství opakovaně upozorňuje na to, že žádná zásadní změna nenastane, zlepší se jen financování.

Úsvit namítá, že za nynější situace by školy musely ohledně inkluze fakticky postupovat na základě doporučení školského poradenského zařízení. To by prý mohlo být nad možnosti škol, hrozí prý také zhoršení kvality výuky. Předkladatelé vysvětlují, že situaci nejlépe zná ředitel školy, proto novela nechává na jeho odpovědnosti, zda konkrétní zařízení k inkluzi přistoupí. Předloha by podle podkladů pro ministry neměla pro žáky žádný přínos.

reklama