reklama

Proběhlo 490 kontrol a porušení právních předpisů bylo zjištěno celkem ve 303 případech. Z tohoto počtu bylo u 81 kontrol zjištěno porušení § 8 zákona o ochraně spotřebitele, který zakazuje nabízet, prodávat nebo skladovat výrobky porušující některá práva duševního vlastnictví.

Inspektoři zabavili 6 294 kusů padělků v celkové prodejní hodnotě 16 202 388 korun. U padělaných výrobků převažovala ochranná známka Adidas, informuje coi.cz. Mezi dalšími zjištěnými padělanými ochrannými známkami byly Pokémon Wizards, Minecrafts, Chanel, Marc Jacobs či Lego.

"Proti 1. čtvrtletí 2016 jde o mírný nárůst zjištění padělaného zboží, jelikož procentuální množství zjištěných padělků v minulém roce za stejné období bylo 13,3 procenta," uvedl mluvčí inspekce Jiří Fröhlich.

Zabavené výrobky, po pravomocném rozhodnutí, budou zničeny nebo využity k humanitárním účelům.

reklama