reklama

Předseda občanských demokratů Fiala absolvoval v polovině měsíce rozhovor pro Český rozhlas. Hlavním tématem diskuze s moderátorem byla zejména otázka českého systému školství, ale také daňové záležitosti a Babišova elektronická evidence tržeb (EET). Demagog zkoumal celkem dvanáct výroků předsedy ODS, dva označil za nepravdivé a zbylých deset za pravdivé. 

"Děje se totéž, co v Chorvatsku. Nezvyšuje se příjem, příjem daní do státního rozpočtu. A jenom se likvidují některé živnosti," uvedl právě k systému EET Fiala. Podle Demagoga se však výrok nezakládá na pravdě. Na výroku jsou nepravdivé hned všechny tři informace. Výběr DPH je totiž v Česku po zavedení EET vyšší. "Pravdivá není ani část o „likvidaci“ živností, kde sice dochází k úbytku, ten je ale na základě dlouhodobého trendu možné označit za přirozený," domnívají se analytici.

Vliv na výši příjmů z DPH nemělo zavedení EET ani v Chorvatsku. Demagog vychází z dat chorvatského ministerstva financí. Co se týče likvidace živnostníků, jejich úbytek je pozorován dlouhodoběji už několik let a jde spíše o trend. 

Nepravdu měl Fiala také v hodnocení složitosti našeho daňového systému. „Jestliže jsme na 122. místě na světě v komplikovanosti daňového systému, to si naši lidi nezaslouží. A jestli jsme na 130. místě na světě, pokud jde o vyřízení stavebního povolení, u nás to trvá neskutečně dlouho," řekl Fiala. Co se týče stavebního povolení, tak tam je Česko skutečně až na 130. místě.

V žebříčku daňové složitosti se však Česko nachází na 53. místě. Demagog totiž bere v potaz novou metodiku výpočtu společnosti PwC a Světové banky. 

Ve zbylých výrocích mluvil Petr Fiala pravdu. Příkladem může být jeho výrok o stavu školství v Česku. "Lidé nechtějí dělat řemesla, máme problémy se získáváním dětí, aby studovaly technické a přírodovědné obory," uvedl. Pravdivá byla také jeho skeptická slova o stavu znalostí české mládeže. "No, například naše děti mají špatné znalosti, nebo zhoršující se znalosti v matematice, přírodních vědách, dokonce i ve čtenářské gramotnosti," míní Fiala.

"My jsme se při vstupu do Evropské unie zavázali, že až splníme určitá kritéria, tak euro automa…, de facto automaticky přijmeme," vyjádřil se předseda ODS k otázce jednotné evropské měny. Fiala hovoří o tzv. konvergenčních kritériích, které je nutné splnit pro to, aby proces přijetí eura mohl započít. Česko splňuje většinu kritérií s výjimkou zajištění stability kurzu koruny k euru.

reklama