reklama

Prohlášení předsedy TOP 09 Miroslava Kalouska

V posledních letech se poměry v naší zemi dramaticky změnily. Změnila se politická kultura, vnímání politiky jako takové a došlo ke změně postojů veřejnosti vůči Evropské unii a západním hodnotám vůbec. Volební výsledky neumožňují sestavení demokratické prozápadně orientované vlády. TOP 09 proto vylučuje svůj podíl na budoucí vládě a bude plnit opoziční roli.

Čas v opozici je nutné využít k vytvoření nové koncepce a k získání nových impulsů tak, abychom uhájili naše hodnotové desatero a ideály, jejichž jsme nositeli. Koncepci, se kterou byla naše strana založena v roce 2009, je nezbytné přizpůsobit podmínkám odpovídajícím situaci roku 2017. Výrazem takové změny by měl být nový předseda TOP 09.

Personální změna však zdaleka nestačí. Bylo by marnou nadějí domnívat se, že stačí dělat dál to samé, jen s novou tváří v čele. S novou tváří musí přijít i nová strategie. Její náplní musí být mobilizace všech sil, které zastávají ideje, na jejichž základě naše strana vznikla. Zásadním důvodem, proč nebudu na listopadovém sněmu kandidovat na žádnou volenou funkci, je mé pevné přesvědčení, že by mělo dojít ke společnému postupu demokratických subjektů od středu doprava.

Všech, které jsou dohody schopné. Tuto výzvu jsem poprvé vyslovil před rokem, leč zůstala oslyšena.  Věřím však, že po roce, tváří v tvář realitě volebních výsledků, by se názory na můj návrh mohly posunout. Toto je šance pro nového předsedu TOP 09, který nebude zatížen předsudky, jež vůči mně panují, a tudíž může být v tomto úsilí mnohem úspěšnější než já.

Dle mého názoru je nutno postupovat pragmaticky a nesentimentálně, tedy nepodléhat ani subjektivním pocitům křivdy a vzájemným animozitám. Jakkoliv je někdo může cítit subjektivně palčivě, jsou to směšné maličkosti ve srovnání s tím, čemu teď čelíme a čelit budeme. Demokratické nelevicové síly by proto měly najít vůli k tomu, aby vytvořily silnou věrohodnou opozici, jež bude vzdorovat predátorům, kteří chtějí zničit demokratický systém T. G. Masaryka a Václava Havla.

K tomuto cíli přispěji svými znalostmi a zkušenostmi v takové míře, do jaké budu požádán. V žádném případě nechci, aby moje osoba byla tomuto procesu překážkou, ať již důvodnou, nebo uváděnou jako důvod zástupný.

Chci ujistit své sympatizanty a voliče, že můj hlas i mé názory budou znít ze sněmovny nadále. Dám je do služeb budoucímu uskupení integrovaných demokratických proevropských sil. Doufám a věřím, že se tato integrace podaří a společná síla zvítězí.

reklama