reklama

První dějství bude už od středy 6. do pátku 8. prosince probíhat v řádovém kostele Panny Marie pod řetězem, kde bude vždy od 12 do 22 hodin přístupná veřejnosti uzavřená rakev s urnou. Čestnou stráž u ní budou držet vojáci Hradní stráže a členové Skautského hnutí.

Pohřeb se státními poctami proběhne v sobotu 9. prosince od 12 hodin v katedrále svatého Víta na Hradčanech, detaily obřadu zveřejnila rodina na sociální síti X. Do chrámu budou moci jen pozvaní hosté, veřejnost bude moci vše sledovat na velkoplošné obrazovce na Hradčanském náměstí.

Rakev bude zahalena do schwarzenberské vlajky, před oltářem budou vystaveny řády Bílého lva a Zlatého rouna. Na přání zesnulého zazní československá hymna. Mši odslouží pražský arcibiskup Jan Graubner, koncelebrovat budou kněží Tomáš Halík, Václav Malý či Ladislav Heryán. Obětní dary ponesou dlouholetí nejbližší spolupracovníci knížete.

Čtení přednese Schwarzenbergův synovec Ferdinand, jednu z přímluv přečte exministr financí Miroslav Kalousek. Smuteční řeč byla svěřena prezidentovi Petru Pavlovi. Na závěr pronese poděkování syn Jan Schwarzenberg. Obřad bude fotografovat Tomki Němec.

Rakev z katedrály vyprovodí smuteční marš v podání Hudby Hradní stráže a Policie České republiky. Skladba byla zkomponována pro maršálka Schwarzenberga, jednoho z největších českých vojevůdců, a naposledy zazněla na loňském pohřbu britské královny Alžběty II.

Průvod poté opustí katedrálu. Rakev bude naložena do vozu a převezena na Orlík za doprovodu policejního vozu, předtím se ještě krátce zastaví před Schwarzenberským palácem na Hradčanském náměstí.