reklama

Cílem zákona o distribuci pojištění a zajištění je tak podle ministerstva financí (MF) zvýšit srozumitelnost a srovnatelnost informací o finančních produktech a zvýšit nároky na profesionalitu osob působících v pojišťovnictví.

"Vzhledem k tomu, že nová směrnice EU o distribuci pojištění již neupravuje pouze zprostředkování pojištění, ale rozšiřuje svou působnost nově i na poskytování pojištění pojišťovnou prostřednictvím jejích zaměstnanců a dále obsahuje řadu koncepčních změn, navrhuje se zcela nový zákon o distribuci pojištění a zajištění a současně zrušení stávajícího zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí," uvádí materiál.

Nad rámec směrnice je podle MF cílem zákona rovněž dosažení jednotného přístupu k regulaci distribuce na finančním trhu v ČR jako celku. "Stejně upravené instituty a procesy v sektorech spotřebitelských úvěrů, pojišťovnictví a na kapitálovém trhu by měly zpřehlednit právní řád, zefektivnit výkon povolovacích a dohledových činností a snížit náklady osobám, které na finančním trhu podnikají," uvádí v předkládací zprávě MF.

0 komentářů Napište svůj názor

reklama