reklama

"Pro okrskové volební komise v obvodu Trutnov může být tato situace v některých ohledech složitější, protože je poprvé v historii použita jedna úřední obálka pro více druhů voleb. Proto je třeba pečlivě dbát pokynů ministerstva vnitra, krajského úřadu a Českého statistického úřadu," uvedla mluvčí Českého statistického úřad (ČSÚ) Petra Báčová.

Úřad upozornil zvláště na způsob, jak zaznamenat počet odevzdaných úředních obálek do Zápisů o průběhu a výsledku hlasování. „Voliči v daném obvodu obdrží v souladu se zákonem o volbě prezidenta a usnesením Státní volební komise pouze jednu úřední obálku, do které budou vkládat hlasovací lístky za oba druhy voleb - za senátní i prezidentské. Stane se tak vůbec poprvé v české historii,“ uvedl místopředseda ČSÚ Marek Rojíček.

Protože při sčítání hlasů nebude možné rozlišit, pro který druh voleb byla úřední obálka vydána, okrsková volební komise uvede počet odevzdaných obálek v zápisech pro oba druhy voleb shodný.

„Může se tak stát, že v zápisu senátních voleb může být počet odevzdaných obálek vyšší než počet vydaných obálek. Případně může být i vyšší než počet voličů v seznamech, pokud komise zaznamená voliče, kteří hlasovali na voličský průkaz pouze v rámci volby prezidenta. Obálka, která jim bude vydána a kterou odevzdají pro prezidentskou volbu, totiž bude započítána i do počtu odevzdaných obálek v senátních volbách,“ vysvětluje místopředsedkyně ČSÚ Eva Krumpová.

Okrsková volební komise bude souběžně posuzovat platnost hlasovacích lístků pro oba druhy voleb bezprostředně po otevření odevzdané úřední obálky.

"Ke komplikacím dojde určitě, ke zneužití v masivním měřítku poté, co volební komise dostaly přesné pokyny, už asi ne. Vidím však stále problém v tom, že v doplňovacích volbách budou moci volit senátora neoprávnění voliči, kteří nebydlí v dané obci ani v daném volebním obvodu. Nelze zabránit tomu, že volič na voličský průkaz si někde hlasovací lístek senátora sežene. Hrozí, že senátora mohou zvolit ti, kteří k tomu nemají oprávnění," řekl ČTK Berger.

V Krkonoších běžně volí desítky rekreantů z celé republiky. "V Peci budeme důsledně střežit koš, kam se hází nepoužité volební lístky. Průběžně, pokud nebudou voliči za plentou, budeme také kontrolovat prostory pro úpravu hlasovacích lístků, aby tam žádný nezbyl a jiný volič ho mohl použít. Co se ale bude dít na chodbách a před úřadem, to neovlivníme," řekl Berger.

Loading...

0 komentářů Napište svůj názor

reklama