reklama

Žena narozená v roce 1970 má astma, skoliózu páteře, lehkou mentální retardaci a komplikovanou chronickou úzkostně depresivní poruchu.

Českou správu sociálního zabezpečení požádala o přiznání invalidního důchodu od 16. července 2001 s tím, že už tehdy byla plně invalidní.

Vzhledem k tomu, že jí úřad invalidní důchod od daného data nepřiznal, obrátila se s žalobou na správní soudy. Krajský soud v Ostravě žalobě nevyhověl, jeho rozsudek však zrušil NSS s tím, že posudek komise, ze kterého krajský soud vycházel, byl nepřesvědčivý a neúplný.

Krajský soud si tedy vyžádal několik dalších doplňujících podkladů a ztotožnil se s názorem komise, podle které je žena invalidní až od 20. ledna 2011.

Podle ženiny ústavní stížnosti justice provedla pouze formalistické hodnocení důkazů a nezabývala se jejím skutečným stavem. Ústavní soudci dali ženě za pravdu. Konstatovali, že justice skutečně vycházela jen ze zjevně nedostatečných a rozporných vyjádření posudkové komise. Přitom bylo možné vyžádat znalecký posudek. "Krajským soudem přijatý skutkový názor o datu vzniku invalidity stěžovatelky je tak založen na nedostatečném dokazování," uvedla mluvčí ÚS Miroslava Sedláčková. Chybu nenapravil ani NSS. Nyní bude rozhodovat znovu.

0 komentářů Napište svůj názor

reklama