reklama

Předseda senátu Tomáš Lichovník v usnesení konstatoval, že "zásah Ústavního soudu připadá v úvahu toliko při zjištění nejzávažnějších pochybení, představujících porušení ústavně zaručených základních práv a svobod, zejména pak pokud by závěry obecných soudů byly hrubě nepřiléhavé a vykazovaly znaky libovůle". Uvedl, že "podle náhledu Ústavního soudu se všemi relevantními námitkami stěžovatelky zabývaly již obecné soudy".

Podnik dodal na trh víno již v roce 2009. Sankce byla za vícero pochybení. Bylo to nevedení řádné evidence o původu hroznů, porušení povinnosti "oznamovat úplné a pravdivé údaje" Ústřednímu kontrolnímu a zkušebnímu ústavu zemědělskému, uvádění produktů neznámého původu do oběhu, uvádění spotřebitele v omyl, pokud jde o původ produktů, nepředložení evidenčních knih a opakované nesplnění uložených opatření.

Vinařské družstvo tehdy vyrobilo 1,1 milionu litrů vína, které nechala inspekce stáhnout z trhu. Výrobce zpracoval 1250 tun hroznů neznámého původu.

Původně výrobce uspěl u soudů, avšak potravinářská inspekce podala kasační stížnost, která celý spor obrátila v její prospěch, a od té doby zněly všechny další rozsudky ve prospěch inspekce.

V souvislosti s tímto případem také na jaře 2014 Krajský soud v Brně potrestal dodavatele Templářských sklepů Jana Bartoně, který vozil do vinařství maďarské a slovenské hrozny. Podle Bartoně to firma věděla. Společnost však od něj vymáhá 109 milionů korun jako odškodné za víno, které musela stáhnout.

Templářské sklepy Čejkovice ročně vyrobí zhruba šest milionů lahví vín včetně sektů. Patří k největším firmám v oboru. Vinařské družstvo bylo v Čejkovicích založeno v roce 1936. Po znárodnění komunisty bylo obnoveno v roce 1992. Firma má asi 60 zaměstnanců a 110 hektarů vlastních vinic. Tržby v roce 2016 dosáhly 210 milionů korun, zisk čtyř milionů.

Loading...

0 komentářů Napište svůj názor

reklama