Novela zákona o střetu zájmů má zajistit, že údaje o movitém majetku a závazcích komunálních politiků budou neveřejné. U představitelů malých obcí, kteří za obecní funkci nepobírají plat, budou veřejné jen údaje o nemovitostech a funkcích ve firmách. Důvodem je snaha zabránit odlivu uchazečů o místa v zastupitelstvech, který podle zástupců samospráv hrozí zejména v malých obcích při podzimních komunálních volbách.

Ústavně-právní výbor navíc přes odpor ministerstva spravedlnosti doporučil, aby se do registru majetkových přiznání bylo možné nahlížet jen na základě individuální žádosti a aby politik dostal informace, kdo se o něj zajímal. Výbor pro veřejnou správu chce navíc osvobodit od povinnosti předkládat majetková přiznání všechny neplacené radní a zastupitele obcí vyjma pražských.

Novela vodního zákona má mimo jiné zpřísnit požadavky na odvoz odpadní vody z jejich bezodtokových jímek. Lidé budou muset dokládat odvoz obsahu svých žump do čistírny odpadních vod, ale až od roku 2021. Komunální čističky dál budou moci přijímat odpadní vodu od firem. Senátoři normu minimálně formulačně zpřesní a možná v ní zlepší i podmínky pro vodáky.

Senát by mohl pozměnit také novelu o vznik nového garančního fondu, do něhož mají cestovní kanceláře odvádět desetinu procenta svých ročních tržeb. Výbor pro veřejnou správu chce od této povinnosti osvobodit rodinné penziony nebo malé hotely, které by poskytovaly takzvané spojené cestovní služby.

Beze změn tak horní komora schválí nejspíš jen novelu, která má upravit podmínky využívání genetických zdrojů. Rovněž se předpokládá schválení zahraničních misí navzdory nesouhlasu KSČM.