reklama

Komise svá doporučení všem členským zemím, jak by mohly posílit hospodářský výkon, nabízí každoročně v rámci hospodářského cyklu známého jako Evropský semestr. Prahu by letošní materiál příliš překvapit neměl, mnohé body se v něm opakují z minulých let.

Česko by podle komise mělo řešit slabiny svého systému zadávání veřejných zakázek, především tak, aby byla zajištěna kvalitnější konkurence a přijata silnější protikorupční opatření.

Další body letošních doporučení se týkají potřeby zrychlit udělování povolení pro infrastrukturní práce. Vláda by se měla snažit uvolnit omezení, která v Česku dopadají na výzkum, vývoj a inovace a pomoci zvýšit schopnost českých firem inovovat.

Komise už poněkolikáté ve svých doporučeních také zmiňuje český vzdělávací systém a potřebu vyšší podpory učitelské profese. Školství by mělo nabízet kvalitní vzdělání i vyloučeným skupinám obyvatel.

V doporučeních ani letos nechybí zmínka o posílení možností žen, lidí se zdravotním omezením a osob s nižším vzděláním na českém pracovním trhu. Zlepšit by se v Česku měla aktivní politika zaměstnanosti.

0 komentářů Napište svůj názor

reklama