reklama

Chlapec zastoupený matkou se prostřednictvím civilní žaloby domáhal jednorázového odškodnění bolesti a snížení společenského uplatnění ve výši 198.000 korun. Má celoživotní následky plynoucí z nedostatku kyslíku před porodem, který se odehrál v lednu 2009.

Sanitka převezla matku nejprve do Boskovic, tam ale neměl lékař čas kvůli jinému zákroku, a tak následoval další převoz do Fakultní nemocnice Brno. Podle žaloby záchranka i boskovická nemocnice chybovaly a neposkytly matce a dítěti náležitou péči.

Justice po zásahu Nejvyššího soudu žalobu zamítla kvůli tomu, že chybí důkazy o přímé souvislosti mezi údajným protiprávním jednáním boskovické nemocnice a škodou na zdraví. Ztratil se totiž záznam z kardiotokografie, kterou v Boskovicích provedli jako jediné vyšetření rodičky. Jde o přístrojové monitorování srdeční činnosti plodu a děložních kontrakcí rodičky.

Podle zrušeného verdiktu tak rodina takzvaně neunesla důkazní břemeno. Podle ÚS sice obecně platí, že protiprávní jednání, vznik škody a existenci příčinné souvislosti musí dokládat a prokazovat žalobce, ve výjimečných případech se ale obecné pravidlo důkazního břemene může ocitnout v rozporu s principy spravedlivého procesu.

"Tak tomu je například v tzv. medicínských sporech, v nichž na jedné straně stojí pacient, tvrdící, že mu protiprávním jednáním poskytovatele zdravotních služeb vznikla újma, a na straně druhé stojí poskytovatel zdravotních služeb, který porušil svou povinnost vést řádně zdravotnickou dokumentaci pacienta," rozhodl ÚS. Důkazní břemeno lze pak podle soudu "obrátit", tedy netrvat na tom, aby příčinnou souvislost mezi pochybením a škodou dokládal žalobce, v tomto případě rodina.

Kauza se vrátí ke krajskému soudu, který musí obrácení důkazního břemene zvážit. Dnešní nález ale podle ÚS nepředjímá výsledek občanskoprávního sporu.

0 komentářů Napište svůj názor

reklama