reklama

První etapa stavby Žabovřeské potrvá asi 20 měsíců a bude stát 415 milionů korun. Hlavním investorem je Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), přes 100 milionů dá Brno. Podle Mrázka by mohla postupně navázat druhá etapa za zhruba dvě miliardy korun.

Podle Mrázka ŘSD vybralo zhotovitele stavby. Je jím sdružení Společnost Žabovřeská Brno, které se skládá z firem Strabag, Imos Brno a Chládek a Tintěra. Vítězná nabídka vzešla z devíti uchazečů.

"Dojde k rozšíření stávající dvoupruhové komunikace na dělený čtyřpruh, úpravě ramp mimoúrovňové křižovatky, opravě stávajícího silničního mostu, výměně a doplnění protihlukových opatření. Stavět se bude také nová obslužná komunikace a rekonstruovat tramvajová trať," uvedl primátor Brna Petr Vokřál (ANO)

Po dobu první etapy výstavby bude zachovaný provoz městského okruhu, jezdit se bude stavbou, aby se nezablokovala celá lokalita. Největší omezení se očekává při rekonstrukci silničního mostu, kde se vedle samotných oprav objeví i hlukové stěny. "ŘSD společně s Brnem proto ve smlouvě požadují, aby práce na mostě netrvaly déle než pět měsíců a současně aby se odehrály v jedné stavební sezoně. Klademe důraz na to, aby omezení trvala co nejkratší dobu," dodal Mrázek.

V době rekonstrukce tramvajové trati bude v dotčeném úseku zavedený provizorní provoz po jedné koleji, zastávky v Bráfové ulici budou přesunuty asi o 150 metrů směrem do města.

Ražba tunelu a rozšíření silnice podél řeky je součástí druhé etapy prací na Žabovřeské ulici, kde nyní začínají přípravné práce. Podle Mrázka se bude konec první etapy a začátek druhé překrývat. Druhá etapa potrvá několik let a po jejím dokončení by mělo být možné dostat se z jihu z dálnice přes západní část okruhu směrem na sever. Brno plánuje i chybějící východní části okruhu.

0 komentářů Napište svůj názor

reklama