reklama

Jak uvedl Vojtěch Pilnáček z ministerstva životního prostředí (MŽP), pro zákaz skládkování v roce 2024 se připravuje nová legislativa, která řeší užití odpadů jako paliva. Poplatek za skládkování, který platí obce, se zvýší na 2000 korun za tunu. Zvýšení má motivovat obce k většímu předcházení odpadům a třídění.

"Výše poplatku je nyní 500 korun, od roku 2009 se nezvýšila," řekl zástupce MŽP. Podle kritiků, například z České asociace odpadového hospodářství, nevedou taková opatření ke zvýšení recyklace, ale k přesměrování odpadů ze skládek do spaloven.

Odpadový expert spolku Arnika Milan Havel uvedl, že se dosud málo řeší prevence vzniku odpadů. Pokud se to nezmění, stanovené cíle podle něj budou jen obtížně dosažitelné. Velké rezervy jsou podle něj u odpadů z firem. Mezi obcemi jsou velké rozdíly, některé už dokázaly produkci směsných odpadů na obyvatele velmi snížit. Rezervy mají obce hlavně u kompostovatelného odpadu. Podle Pilnáčka analýzy ukazují, že bioodpady tvoří až 40 procent směsného komunálního odpadu. Situace se začíná mírně zlepšovat, starostové si uvědomují, že biodpad množství odpadu zvyšuje zbytečně. "V této oblasti byly vyhlášeny dvě výzvy, podpořeno více než 300 projektů. Většina z nich je na kompostéry," řekl Tomáš Prokop ze Státního fondu životního prostředí.

Vedle posílení třídění chce ministerstvo podpořit zařízení pro materiálové využití odpadu, tedy pro recyklaci, a pro energetické využití odpadů, což znamená spalování a získávání tepla, případně i elektřiny. Z minulého operačního programu EU pro životní prostředí OPŽP 2007-2013 šlo do Česka na nakládání s odpady téměř 13 miliard korun.

0 komentářů Napište svůj názor

reklama