reklama

Komunálního odpadu připadlo na jednoho člověka podle úřadu průměrně 551 kilogramů ročně, zhruba o sedm kilogramů víc než v předchozím roce. V případě všech druhů odpadů na jednoho obyvatele Česka pak ročně připadla produkce 3502 kilogramů.

Nejvíce, konkrétně 14 procent, všech odpadů bylo v Praze, následuje Jihomoravský a Středočeský kraj, oba s podílem 13 procent. V případě Prahy a jihu Moravy překročilo množství odpadu pět milionů tun.

V případě komunálního odpadu "vede" Středočeský kraj. S více než 800.000 tun tvořil 14 procent produkce v Česku. Další je Praha s 721.000 tun (12 procent) a Moravskoslezský kraj, kde lidé vyhodili 653.000 tun odpadků, což je o procentní bod méně. Nebezpečných odpadů bylo podle MŽP 1,8 milionu tuny, oproti roku 2018 jde o mírný pokles. Nejvíce, přes 300.000 tun, jich loni připadlo na Moravskoslezský kraj, druhý byl Středočeský kraj s 264.000 tun a třetí Jihomoravský kraj, kde loni vzniklo 177.000 tun tohoto odpadu.

"Z 37,4 milionu tun všech odpadů jich bylo 88 procent využito, z toho 84,5 procenta materiálově a 3,5 procenta energeticky," uvedlo MŽP. Na skládkách loni skončilo 9,5 procenta odpadů.

V případě komunálních odpadů bylo 41 procent využito materiálově, například k recyklaci či kompostování, a 12 procent energeticky. Podle MŽP je dobrou zprávou, že se daří zvyšovat využití vytříděných materiálů z komunálního odpadu, objem komunálního odpadu, který putuje na skládky, však stagnuje.

"Na skládkách loni skončilo opět 46 procent komunálních odpadů, tedy stejný poměr jako v roce 2018, přestože mírně vzrostlo množství komunálního odpadu. Klesá i množství biologicky rozložitelného odpadu, který končí na skládkách, meziročně o více než šest procent. Přesto je množství odpadu, který končí na skládkách, stále neúměrně vysoké," uvedl ředitel odboru odpadů MŽP Jan Maršák. Průměrná úroveň skládkování v rámci Evropské unie v roce 2018 byla 24 procent.

Právě míru skládkování by měl omezit nový zákon o odpadech, který zvyšuje poplatky za ukládání na skládky a od roku 2030 zakazuje skládkování recyklovatelných a využitelných odpadů.

Senát v listopadu posunul přes nesouhlas ministra životního prostředí Richarda Brabce (ANO) účinnost nového odpadového zákona z ledna 2021 o rok. Spolu s dalšími pozměňovacími návrhy změnu termínu posoudí Sněmovna. Podle členů horní komory nejsou dostatečně připraveny prováděcí předpisy, což by mohlo způsobit chaos v nakládání s odpady po Novém roce.