reklama

Stejné změny navrhovala zavést bývalá vláda ČSSD, ANO a KDU-ČSL v kariérním řádů učitelů, Sněmovna jej ale nakonec neschválila.

"Nyní navrhované úpravy jsou předpokladem pro zlepšení podmínek pro vzdělávání dětí, žáků a studentů ve školách a pro zlepšení pracovních podmínek učitelů," píšou předkladatelé v čele s bývalou ministryní školství Kateřinou Valachovou (ČSSD) v důvodové zprávě.

Uvádějící učitel by měl podle novely podporovat profesní rozvoj začínajícího učitele, hodnotit s ním jeho pedagogickou činnost, metodicky ho vést a seznamovat ho s podmínkami provozu školy. Dostával by za to příplatek až 3000 korun měsíčně, od září 2021 až 4000 korun měsíčně.

Odborníci s nejméně 15letou nepřetržitou praxí by se podle předlohy mohli stát učiteli odborných předmětů, praktického vyučování a odborného výcviku na střední škole bez pedagogické kvalifikace. Ostatní odborníci by si museli doplnit kvalifikaci do čtyř let let ode dne vzniku pracovního poměru k právnické osobě vykonávající činnost střední školy.

Novela by přinesla i další novinky, například u rozsahu přímé učitelské práce, v nároku na příplatky za takzvané přespočetné hodiny a v příplatcích třídním učitelům a pedagogům za specializované činnosti. Jim by se měly příplatky výrazněji zvýšit od září 2021, a to až na 3500 korun. 

0 komentářů Napište svůj názor

reklama