reklama

V roce 2016 zahájila Šabatová šetření, při kterém právníci analyzovali 500 náhodně vybraných spisů vedených ministerstvem ve věci přezkumů maturitních zkoušek. Z analýzy vyplynulo několik oblastí, které odporují zákonu.

"Jedná se například o poskytování všech materiálů, ze kterých ministerstvo při rozhodování vychází nebo o řádné odůvodňování jednotlivých rozhodnutí, aby byla srozumitelná a přezkoumatelná tak, jak vyžaduje judikatura Nejvyššího správního soudu," uvedla Šabatová. "Přes opakovaná jednání s ministerstvem však bohužel nedošlo k nápravě nezákonného jednání," dodala.

Při prověřování stížností na průběh zkoušky se ministerstvo podle Šabatové sice zeptá organizátorů, zda bylo vše v pořádku, neopatřuje si ale vyjádření přítomných maturantů. Vychází tak pouze z výpovědí lidí, kteří se sami mohli nebo měli pochybení dopustit. Ministerstvo podle ombudsmanky tak není schopno zjistit objektivní průběh událostí, které má zkoumat.

V mnoha případech také nebyla rozhodnutí ministerstva podle ombudsmanky řádně odůvodněna, odpovědi byly šablonovité. Například rozebíraly, co maturant nenamítal a jindy nereagovaly na konkrétní námitky.

Maturanti mohou nyní vznášet námitky k průběhu zkoušky do protokolu. Protokol ale v současnosti nepodepisuje maturant, který námitky vznáší a není jasné, jestli jsou maturanti seznámeni s obsahem protokolu a mohou vyjádřit případný nesouhlas s jeho zněním. "Setkali jsme se s případem, kdy maturanti namítali do protokolu místy nesrozumitelnou nahrávku z anglického jazyka. Až během přezkumu celé události se ukázalo, že stížnost nebyla do protokolu vůbec zanesena," informuje ochránce.cz.

"Ombudsmanka navrhuje vládě, aby uložila ministru školství, mládeže a tělovýchovy, aby ministerstvo uvedené nedostatky odstranilo," uvedla mluvčí kanceláře ombudsmanky Iva Hrazdílková. Vláda má vyrozumění ombudsmanky na programu jednání 18. července.

0 komentářů Napište svůj názor

reklama