reklama

Stabilizační příspěvek má za úkol vyrovnávat konkurenční prostředí a motivovat vojáky, kterým armáda zajistila speciální výcvik, aby neodcházeli do civilu. Týká se to řady odborností od lékařů, letců, počítačových odborníků až po vojenské specialisty. Speciální síly mají podle dokumentu již delší dobu problémy s naplněním jednotky. Zatímco počet vojáků od roku 2014 každoročně stoupá, u 601. skupiny speciálních sil je trend opačný. V červenci 2015 byla naplněna asi na 83 procent, nyní to je necelých 75 procent.

Jako důvod ministerstvo obrany uvádí náročnost výběrového řízení a vstupních požadavků. "Úspěšnost adeptů ve výběrovém řízení se vzhledem k úrovni náročnosti pohybuje v řádu okolo 25 procent u bojových jednotek a 44 procent u štábu a jednotek zabezpečení, což z dlouhodobého hlediska znamenalo velmi pomalý nárůst osob u bojových jednotek (v průměru o jednu osobu ročně) a postupný úbytek personálu u štábu a jednotek zabezpečení (zde je úbytek okolo tří osob ročně)," uvedlo ministerstvo.

Adepti navíc musí splnit další požadavky spočívající v maturitě a minimálně dvouleté praxi u armády. "Bojovníci" musí také úspěšně zvládnout roční kvalifikační kurz, bez kterého ve službě u speciálních sil nemohou pokračovat. "Úspěšnost zvládnutí kurzu je zhruba 64 procent," uvádí dokument.

"Naplnění všech požadavků služby na jednotlivce vyžaduje vysokou úroveň morálky, odhodlání a plné fyzické a duševní odevzdání se své práci na úkor pracovního komfortu a osobního života," uvádí dokument. I když podle ministerstva je služba u "speciálů" zejména otázkou "cti a srdce", je potřeba jeho příslušníky motivovat i finančně. A to i z toho důvodu, že jsou kvůli náročnosti služby často mimo domov, musí tak často zaplatit za činnosti, které by jinak doma zajistili sami.

Materiál zároveň připomíná finanční náročnost výcviku příslušníků speciálních sil. Tuto investici armáda v případě jejich odchodu do civilu ztratí. Poukazuje třeba na případ, kdy odejde příslušník jednotky vycvičené k seskokům z velmi vysokých výšek, kdy vzdálenosti přeletu na padáku činí desítky kilometrů. "Dojde (tak) k omezení jednotky plnit deklarované úkoly, a to po dobu několika let, než je docvičen další jednotlivec," upozorňuje dokument.

Podle nového znění nařízení vlády by stabilizační příspěvek příslušníků bojové části speciálních sil místo dosavadních 10.000 korun činil od ledna 21.000 korun, což je nejvyšší možná částka, kterou dosud dostával jen náčelník generálního štábu nebo předseda Vojenského výboru NATO. Ostatní příslušníci jednotky dostanou příspěvek 10.000 korun.

Loading...

2 komentáře (Poslední 07.09. 16:42) Napište svůj názor

reklama