Jen pro srovnání ceny obědů za minulé sledované období (2016/2017) rostly o 10,3 Kč tedy 10,2 %.

Ze sledovaných metrik vychází, že nejlevněji se naobědváte v Karlovarském kraji (99,1 Kč) či Plzeňském kraji (99,7 Kč). Naopak v Praze budete muset sáhnout do své kapsy hlouběji (117,4 Kč). Druhý nejdražší oběd na Vás čeká v Královehradeckém kraji (111,1 Kč) a v Olomouckém kraji (109,5 Kč).

img-responsive

meníčka | foto: Meníčka.cz

Paradoxní situace nastala v Karlovarském kraji, kde se dokonce průměrná cena obědu meziročně nepatrně snížila 2018 (99,1 Kč) - 2017 (99,5 Kč). Nejvyšší meziroční změna byla naměřena v Moravskoslezském kraji (+ 9,8 kč), což odpovídá 9 %.

Překvapením je samotné hlavní město Praha, kde je meziroční změna + 4 kč, což odpovídá pouhým 3,4%.

„Je potřebné si uvědomit, že index spotřebitelských cen rostl meziročně v průměru o 2 % (ČSÚ – 11/2018). Současně je nezbytné zohlednit i meziroční růst mezd, který činil republikově 8,6 % (ČSÚ – 09/2018). To je stručná argumentace, proč došlo k navyšování cen obědových meníček,” uvedl spoluzakladatel portálu menicka.cz Jakub Lukáš.