reklama

Průzkum byl prováděn v období mezi 30. listopadem 2018 a 9. lednem 2019. Zúčastnilo se ho 1281 respondentů. Server Globe24.cz má výsledky průzkumu k dispozici.

Autoři zjišťovali, jak lidé hodnotí jednotlivé hejtmany a pražského primátora. Na první příčce se umístil lidovecký hejtman Jiří Čunek, kterého pozitivně nebo spíše pozitivně hodnotilo 29 procent dotázaných. Zároveň ho však 33 procent respondentů vnímá negativně, či spíše negativně.

Nejneoblíbenějším hejtmanem je podle průzkumu sociální demokrat Jiří Štěpán z Královehradeckého kraje. Hned 37 procent dotázaných ho vnímá negativně nebo spíše negativně. Kladně ho hodnotilo jen 16 procent respondentů.

Pražského primátora Zdeňka Hřiba (Piráti) hodnotilo pozitivně 19 procent dotázaných. O něco více, 21 procent, sdílelo spíše negativní pohled a 61 procent respondentů uvedlo, že neví nebo neumí odpovědět.

Nejčastěji lidé nedokázali zhodnotit Ivanu Stránskou (ČSSD) z Jihočeského kraje. Hned 73 procent lidí zvolilo v jejím případě možnost nevím, neumím odpovědět. Zároveň získala nejmenší počet kladných hlasů, pozitivně ji vnímalo jen 7 procent dotázaných.

reklama