reklama

Upadající technické znalosti jsou v mediálním prostoru již dlouho omílaným tématem. Zvrátit tento trend, který nezapadá k charakteru Česka jakožto nejprůmyslovější země v Evropské unii, by mohly nové plány na úpravu dokumentů, podle niž se řídí výuka na základních školách - takzvaných Rámcových vzdělávacích programů. 

"V revidovaných Rámcových vzdělávacích programech se počítá se začleněním témat techniky. K této problematice byla zpracována podkladová analytická studie, která kromě jiného uvádí možné způsoby začlenění tematiky do revidovaných RVP. Konkrétní podoba zapracování techniky do RVP je vzhledem k současné fázi revizí RVP předmětem další diskuze," okomentovala pro Globe24.cz stále probíhající diskuzi tisková mluvčí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchova Aneta Lednová. 

Ve zmiňované studii, kterou má Globe24.cz k dispozici, se apeluje po zavedení nového předmětu s dotací jedna hodina týdně zaměřeného na technické dovednosti žáků. S odkazem na zahraniční příklady (Bavorsko, Slovensko...) má být ambice předmětu být jakousi nástavbou zejména na fyziku a informatiku, která by umožňovala praktickou aplikaci poznatku z těchto předmětů.

Žáci totiž ztrácejí kontakt s technickými znalostmi a dovednostmi. Ve studii se uvažuje o aplikaci i v gymnaziálních třídách, tak aby technika byla integrální součástí všeobecného vzdělání. Posléze by pak mohla pomoci k většímu rozhledu studentů při výběru dalšího odborného vzdělávání ať už na středních nebo i vysokých školách.

Technická výchova není zdaleka novou věcí pod sluncem. I když studie nabízí nové pojetí předmětu, tzv. dílny z českých škol stále ještě zcela nevymizely, i když se s nimi setkáme už jen na minimu škol. V roce 2005 se totiž předmět stal nepovinný a tak školy od něho upustily kvůli bezpečnosti žáků, ale také kvůli určité náročnosti předmětu na cvičné materiály.

Jednou ze škol, kde se dílny stále vyučují je Fakultní základní škola na Terrerově náměstí v Olomouci. "Součástí výuky na naší škole vždy byly dílny, které jsou kompletně vybaveny a využívají je jak hoši, tak dívky na 2.stupni. Nás se znovuzavádění či obnova dílen tedy netýká, pouze v rámci finančních možností doplňujeme materiál a vybavení těchto dílen. Výuka je zajištěna aprobovanými pedagogy a žáci jsou v praxi seznámeni se základními nástroji a práce s nimi. Vyrábějí mnoho výrobků a práce je baví. Samozřejmě pokud škola nemá dílny je toto velký nedostatek pro žáky i pro samotnou školu. Žáci jsou mnohdy experti na PC či mobily, ale použít pilku či kladívko neumějí. Plně znovuzavedení dílen podporuji, ale jde o finanční a personální zajištění ze strany MŠMT a od zřizovatele," řekl pro Globe24.cz ředitel školy Jaroslav Hála a připomněl, úskalí zajištění předmětu. 

Radek Sárközi z pedagogické komory rovněž uvedl, že technická výuka má stále své místo ve škole. "Jelikož si vyučovací předměty vytvářejí samy školy, nelze hovořit o tom, že by šlo o nový vyučovací předmět. V současném rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání existuje povinná oblast Člověk a svět práce, kam spadá mimo jiné i Práce s technickými materiály, tedy tzv. dílny. Nedá se tudíž tvrdit, že dílny zanikly a nyní se budou muset obnovovat," vysvětlil pro Globe24.cz prezident komory. O konkrétních změnách ale nic nového neprozradil. Národní ústav pro vzdělávání, který změny připravuje, totiž vyhlásil informační embargo a Pedagogickou komoru ke konzultacím nepřizval.

"Některé základní školy skutečně zrušily učebny pro pracovní činnosti a musely by je nově nákladně obnovovat, protože jejich vybavení není nejlevnější... Obtížné bude sehnat i aprobované učitele. To je ale kvůli nízkým platům těžké i u ostatních aprobací," připomněl Radek Sárközi úskalí ve fungování škol. Na závěr pak zdůraznil, že finální podoba změn není známa, tudíž si na ni musíme ještě počkat.

reklama