reklama

Piráti usilují o rozproudění politické diskuze vzhledem k tomu, že je potřeba zrušit úmluvu z roku 1950, podle níž prostituce v podstatě neexistuje. Ve výsledku takováto situace napomáhá kriminalitě. V zahraničí je trend zásadně odlišný.

„Jak ukazují studie ze zahraničí, legislativní vakuum ohrožuje osoby poskytující sexuální placené služby a mnoho evropských zemí již přistoupilo minimálně k variantě regulace prostituce. Díky těmto krokům dochází ke snižování násilí na osobách, které poskytují placené sexuální služby, a zároveň ty pak mají možnost se domáhat v mnoha případech svých práv, což jim současné právní vakuum neumožňuje,“ tvrdí Barbora Pšenicová z organizace Rozkoš bez rizika, která dlouhodobě informuje o problémech s provozováním prostituce v Česku.

Organizace oceňuje, že pirátské prohlášení zahrnuje nejdůležitější potřeby k regulaci profese. „Velmi kvitujeme, že Česká pirátská strana v žádném případě neprosazuje povinnou registraci osob jako prostitutek a prostitutů. Tento bod byl přítomen u všech předchozích návrhů a Česká pirátská strana si uvědomuje, že registrace by právě za současných společenských podmínek vedla k tomu, že by se k takové činnosti nikdo veřejně nepřihlásil,“ vysvětluje Pšenicová ve vyjádření pro Globe24.cz.

Pirátský návrh má však řadu nedořešených míst. Pro regulaci prostituce je totiž zásadní určitá anonymita lidí, kteří profesi provozují. Pokud bude totiž veřejně přístupná informace o tom, že konkrétní osoba se věnuje prostituci, nikdo se "do systému" nenahlásí a celá situace vyjde naprázdno. Mezery v tomto směru má i pirátský návrh. „Zavádět speciální IČO na provozování bude vždy dohledatelné, bude tedy možné zjistit, kdo je poskytovatelem nebo poskytovatelkou sexuálních služeb. To odporuje myšlence nezavádět registraci prostitutů a prostitutek,“ myslí si Pšenicová.

"Pokud budeme vyzváni do diskuzí, budeme rádi, protože se domníváme, že přinášíme širší pohled na problematiku. Rádi bychom také, aby teze, které strana navrhuje, zůstaly zachovány, protože pro začátek jsou lepší než snahy o regulaci, které tu už byly. Pokud k diskuzím vyzváni nebudeme a budeme mít pocit, že návrhy jsou přespříliš regulativní pro ženy a muže, kteří služby poskytují, nebudeme případný návrh zákona podporovat," uvedla exkluzivně pro Globe24.cz Barbora Pšenicová na dotaz, jak by si představovala jejich organizace spolupráci s politiky.

reklama