Ve belgickém hlavním městě již od soboty platí mnoho jiných omezení. Město Brusel se pokusilo prostituci zakázat na dobu neurčitou již 28. září.

Belgický správní soud však rozhodnutí 9. října pozastavil, protože podle něj nespadá do kompetence města.

"Virus covid-19 se také může přenášet kontaktem; prostituce vyžaduje ze své podstaty blízké a opakované fyzické kontakty s různými po sobě jdoucími osobami, během nichž nejsou respektovány odstupy. Taková činnost je v rámci epidemie velmi riziková," citují vládní výnos belgická média.