reklama

Řada lidí se domnívá, že když pracují a mají příjem, automaticky jsou i důchodově pojištění. Pokud však pracují pouze na dohodu o provedení práce a jejich odměna je do 10 000 Kč měsíčně, zaměstnavatel za ně důchodové pojištění neodvádí,“ varuje kancelář ombudsmamky Anny Šabatové.

Tato odpracovaná doba se jim ale do důchodu nezapočítává. „Podobně se do nároku na důchod nezapočítává ani celá doba evidence na úřadu práce. Stát za nezaměstnané platí důchodové pojištění jen po dobu, kdy pobírají podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci, a pro nárok na invalidní důchod se z doby evidence na úřadu práce započítávají maximálně 3 roky, pokud je žadateli nad 55 let. U mladších se započítává jen rok,“ vysvětluje úřad.

Šabatová se například se zabývala případem muže, který byl několik let v evidenci úřadu práce a v souladu se zákonem si chodil brigádně přivydělávat do sběrny surovin. Pracoval na dohodu o provedení práce a vydělával méně než 10 000 Kč. Při pracovním úrazu zde přišel o ruku, a i když byl uznán invalidním ve II. stupni invalidity, zjistil, že na invalidní důchod nemá nárok, protože mu chybí potřebná doba důchodového pojištění.

A tedy máte na invalidní důchod nárok? „Žadatelé o invalidní důchod ve věku 28 – 38 let musí pro přiznání důchodu splnit podmínku 5 let důchodového pojištění z posledních 10 let před vznikem invalidity. U žadatelů nad 38 let se může alternativně počítat i 10 let pojištění z posledních 20 let před vznikem invalidity,“ uvádí úřad ombudsmanky.

Muž, který přišel o ruku, však tuto podmínku nesplnil. Uváděl, že měl v minulosti zdravotní problémy, takže pracoval jen omezeně a v posledních letech byl v evidenci úřadu práce. Místo potřebných pěti let získal v rozhodujících deseti letech před úrazem jen necelé 2 roky pojištění.

Nepomohlo mu ani to, že zákon o důchodovém pojištění zvláštními podmínkami pamatuje na invaliditu v důsledku pracovního úrazu. „V těchto případech vzniká nárok na invalidní důchod automaticky. Podmínkou ovšem je, že k pracovnímu úrazu došlo při výkonu činnosti, která zakládá účast na důchodovém pojištění,“ uvádí úřad. Muži se ovšem pracovní úraz stal během brigády na základě dohody o provedení práce s výdělkem nižším než 10 000 Kč měsíčně. Šabatová tak nemohla stěžovateli pomoct, protože úřady v jeho případě postupovaly správně.

Loading...
reklama