reklama

Úřední počet obyvatel nevypovídá o skutečném množství lidí ve městě. Velkou část roku v něm žijí desetitisíce studentů, denní dojížďka za prací a studiem se odhaduje na 100.000. Podle odhadů za loňský rok se tak ve všední den pohybuje ve městě až 540.000 lidí.

Současné území města je neměnné od roku 1980, kdy se připojil do té doby samostatný Útěchov. Nyní se o rozšíření hranic města neuvažuje, přestože se občas objeví ojedinělé hlasy, příkladem je úvaha o připojení Ostopovic. Naopak prozatím ustaly separatistické tendence Dolních Heršpic a Přízřenic, které v minulosti kvůli plánované velké výstavbě uvažovaly o odtržení.

Brno má nyní řadu menších rozvojových lokalit, včetně několika velkých, které mohou pojmout tisíce obyvatel. Jde o sídliště Kaménky v Černovicích, o území v Líšni kolem zarostlé tramvajové trati, s jejíž obnovou se počítá, o velký brownfield nazývaný Nová Zbrojovka či o tzv. jižní centrum, což je oblast mezi hlavním a dolním nádražím. V budoucnu by mělo prodělat zásadní proměnu v souvislosti s přesunem nádraží a přestavbou železničního uzlu. S větší bytovou výstavbou se počítá například také v Novém Lískovci, stále se rozrůstá sídliště Kamechy, developerské plány jsou v Chrlicích a na některých místech kolem Svratky a Svitavy, kde dosud není možné stavět kvůli neexistujícím protipovodňovým opatřením. Město chce také řešit problém s dostupností bydlení. Chce si udržet podíl 15 procent obecních bytů na trhu.

Strategie rozvoje pojímá proměnu města v různých odvětvích. Nadále má Brno zůstat univerzitním centrem, kde se daří vědě a výzkumu, a do města mají dál přicházet talentovaní lidé z celého světa. Z ekologického hlediska strategie reflektuje moderní trendy, město má mít čistší ovzduší a adaptovat se na klimatickou změnu.

Strategii podle plánu naplňuje i současné pozměněné vedení města. "Je možné, že dojde k některým změnám. Musí se ale projednat a následně schválit garant či garanti každé ze strategických hodnot a posléze i takzvaný městský ekosystém. Od začátku se snažíme, aby dokument nebyl vnímáný pouze jako strategie úřadu, ale celého města a jeho různých organizací i široké veřejnosti. Většina náplně navíc primárně nezávisí na konání magistrátu," uvedl náměstek primátorky Tomáš Koláčný (Piráti).

Loading...
reklama