reklama

Jako právnička by se Samková soustředila na zjednodušení evropské legislativy. „ Pro mě jako právníka je úplně nepředstavitelné to množství právních norem, které EU a její aparát chrlí. Já bych ráda tuto legislativní – to už snad ani není smršť, to je nějaké tsunami – se pokusila zastavit. Což je taky podmínkou nutnou, nikoliv však postačující k nějaké změně fungování Evropského parlamentu a celé EU.“

Ačkoliv momentálně Samková neplánuje vystoupení z EU, nebrání se tomu. Nepřímo se postavilo těm názorům, které za takovou dostatečnou reformu považují návrat před uzavřením Lisabonské smlouvy. „Je otázka, jestli by vůbec vrácení se před Lisabonskou smlouvu – což je teď taková obecná floskule, se kterou, pokud já vím, jsme přišli my první – jestli by to stačilo. Protože Lisabonská smlouva byla přijata za podmínek, které byly vytvořeny a připraveny Maastrichtskou smlouvou. Takže spíš je otázka, jak z Evropy přestat dělat pseudostát, který, jsem přesvědčená, v Evropě fungovat nemůže. Ale vrátit tomu ten ekonomický rozsah.

Samková proto navrhuje se vrátit až do období Evropského hospodářského společenství (EHS). „ V podstatě EHS, to by nám vyhovovalo. Protože takové věci, jako je volný pohyb osob, to není dáno smlouvami o EU, to je dáno schengenským prostorem. Lidé to poměrně často zaměňují.  “

EHS bylo předchůdcem EU. Bylo založeno v roce 1958, trvalo až do roku 1993, kdy na základě Maastrichtské smlouvy se transformovalo do Evropské unie.

Samková se taktéž vyjádřila k Brexitu. Podle ní je to v zásadě rozvod, kdy jeden partner nechce toho druhého nechat odejít, protože mu z něj plynou benefity. „ Ten rozvod má různé fáze. Momentálně se nachází ve fázi dohadování se o smírném rozvodu dohodou. Pakliže se toto nepovede a samozřejmě je to komplikovanější, protože ten jeden partner, Velká Británie, je, abych tak řekla, kolektivní orgán. Tak se to dostane do agresivnějších fází, kdy se začne prát špinavé prádlo. A to je věc, která by mně moc nevyhovovala. A musím říct, že pokud bych zasedla v Evropském parlamentu, tak bych se vší silou snažila napomoci takové situaci, aby EU napomohla odejití Velké Británie ve smyslu proběhnuvšího referenda.“

Jako jiné euroskeptické strany, i AltpČR kritizuje EU především za její přístup k migraci. Samková naznačuje, že jádrem všech problémů je pád libyjského vůdce Muammara Kaddáfího. „ Protože bohužel Muammar Kaddáfí měl pravdu, když říkal, že si ho má Evropa hýčkat, protože on je jediný, kdo tu lumpenafriku, dovolte mi použít tento termín, je schopen držet na uzdě a ochránit Evropu před tímto masovým útokem.“

Moderátorka ČT, Barbora Kroužková, poukázala na to, že mnozí migranti prchají kvůli válce. Samková se vůči tomu ostře vymezila. „ Prosím nelžete. V subsaharské Africe, v západní Africe, žádná válka není. Tam pokud dochází k násilí, tak pouze ze strany Boko Haram ve směru ke křesťanům. Takže logicky by měli prchat křesťané, ne? Kupodivu ti k nám neprchají. Ti se sem totiž vůbec nedostanou.“

AltpČR není první stranou, ve které Samková působila. Nejdříve byla poslankyní za Romskou občanskou iniciativu, pak poslankyní za ODS a zastupitelkou Městské části Praha 2 za Top 09. Kandidovala také za Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury jako vedoucí kandidátky do eurovoleb 2014. Strana však nakonec její kandidaturu zrušila kvůli podezření, že oklamala Českou spořitelnu při odkupu 20 milionové pohledávky.

reklama