Evropská komise na základě dopisu 12 ministrů včetně Bartoše koncem června připravila legislativní návrh nazvaný FAST CARE, díky tomu by mohlo být možné projekty variabilněji propojovat mezi programovými obdobími. Uvedlo to dnes MMR.

Podle Bartoše byly problémy s dokončením tisíců projektů kvůli epidemii koronaviru a současné krizi spojené s válkou na Ukrajině. Česko a dalších jedenáct států proto iniciovaly v dubnu dopis, ve kterém žádali Evropskou komisi mimo jiné o prodloužení čerpání dotací o rok. Dalším z požadavků byla možnost zapojení dalších peněz z navazujícího období.

Začátkem června o tom jednali ministři v Lucemburku a koncem června Evropská komise vytvořila návrh legislativních změn FAST CARE. Ten částečně mění legislativní rámec pro čerpání peněz evropských fondů z politiky soudržnosti. To zahrnuje mimo jiné opatření, která poskytují větší flexibilitu při fázování projektů z jednoho programového období do druhého. Díky tomu by mělo být možné zohlednit i neočekávané potřeby, které v souvislosti s vypuknutím krize vznikly, jako například rostoucí ceny materiálů a energií i nedostatek pracovních sil.

V zájmu urychlení postupu schvalování se členské státy EU sdružené v Radě EU rozhodly text návrhu Evropské komise neměnit. "Rychlé schválení mandátu rady pro vyjednávání vysílá silný signál solidarity. Díky tomu se budou moct regiony, obce a města lépe vypořádat s dopady ruské agrese na Ukrajině," uvedl Bartoš.

Evropský parlament má zprávu schválit na podzim a pak bude možné pokračovat ve vyjednávání o změně mezi Evropskou komisí, Radou EU a Evropským parlamentem, kde bude Česká republika zastupovat Radu EU jako její předsedající země.

Ke konci letošního června bylo příjemcům proplaceno téměř 520 miliard korun, což je 78,8 procenta alokace programového období 2014 až 2020. Česko je podle MMR v čerpání evropských fondů mezi 27 členskými zeměmi Evropské unie deváté. Na rozvoj regionů v programovém období let 2021 až 2027 bude ČR čerpat 550 miliard korun.

reklama