reklama

Změny vyplývají ze směrnic EU o předvídatelných pracovních podmínkách a o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem. První předpis má zajistit pracovníkům větší ochranu, jistější zaměstnání a všude v sedmadvacítce minimální pravidla pro práci na zavolanou či bez pracovní smlouvy a běžného rozvrhu. Podle druhého předpisu by se mimo jiné měla placená otcovská prodloužit na deset dnů a dva měsíce rodičovské by měly být nepřenosné, aby se matka a otec v péči vystřídali.

"V tuto chvíli jsme identifikovali věci, které musíme změnit. Zahájili jsme odborné přípravné práce. Žádné závěry ještě nemáme. Začínáme na tom pracovat. Budeme muset u dohod zvýšit právní jistotu zaměstnanců, kdy mohou očekávat práci, v jakém rozsahu, jaká bude asi odměna. Bojím se, že to povede trošku k tomu, že se sníží flexibilita těch dohod," uvedl Hůrka. Podle něj bude nejspíš nutné upravit i zabezpečení rodičů na rodičovské.

U dohody o provedení práce může člověk odpracovat pro jednoho zaměstnavatele za rok 300 hodin. Na dohodu o pracovní činnosti je možné dělat nejvýš 20 hodin týdně. Do určitého příjmu se nemusí platit sociální a zdravotní odvody.

Práce na dohodu vyjde firmy výrazně levněji než zaměstnání lidí na běžnou pracovní smlouvu, a to třeba u zkrácených úvazků. Hůrka připustil, že se dohody tak mohou zneužívat.

"Ve chvíli, kdy máme jedny z nejvyšších odvodů a vůbec cenu práce, měli bychom to řešit. Nebude pak tolik dohodářů, nebude k nim důvod," míní předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

Podle směrnice EU by se mělo zabránit obcházení práce na běžnou smlouvu a znevýhodnění pracovníků na zavolanou či na dohodu. Pokud není rozvrh hodin pevně stanoven, měli by zaměstnavatelé pracovníky o pracovní době informovat. Lidé by také měli v určitém předstihu vědět, kdy je firma do práce povolá. Měli by mít možnost požádat o běžnou pracovní smlouvu. Zaměstnavatel by jim měl odpověď poslat písemně a měl by ji také zdůvodnit.

Podle druhé směrnice čeká českou otcovskou prodloužení. Místo nynějšího týdne by měla trvat nejméně deset dnů. Upravit ČR do léta 2022 bude muset i rodičovskou. "Budeme muset reagovat zřejmě i v oblasti zabezpečení osob, které z důvodu péče o dítě opustí pracovní aktivitu. Hledáme cesty, jak to co nejlépe zabezpečit," řekl Hůrka.

Už dřív poslancům sněmovního sociálního výboru popsal, že podle evropských pravidel by rodičovská měla doplnit mateřskou a měla by představovat náhradu za ztrátu výdělku kvůli péči. Uvedl, že by se tak mohlo stát, že by v Česku místo nynější rodičovské mohly být dvě dávky - jedna jako kompenzace výdělku a druhá na dítě. Ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) tehdy řekla, že by se rodičovská mohla stanovit stejně jako mateřská. Lidé by si na ni odváděli pojistné a částka by se jim vypočítala z výdělku.

"Zkoumáme všechny možnosti," řekl Hůrka. Míní, že bude spíš potřeba přenést do české legislativy větší zapojení druhého z rodičů do péče. Směrnice počítá s tím, že by dva měsíce rodičovské měly být nepřenosné, aby se otcové a matky u potomka vystřídali. Rodičovský příspěvek by měl být takový, aby zajistil rodině dostatečnou životní úroveň, když hlavní vydělávající zůstane s dítětem doma.

"Jde o to vykrýt požadavky Evropy, které se snaží zapojit druhého rodiče do péče, což u nás dávkou podpořeno není. Ve vztahu k druhému rodiči budeme muset něco vymyslet," dodal náměstek.

O spolupráci na novelách požádal už poslance. Ministerstvo s nimi chce o návrzích jednat. "Máme v podstatě dva a půl roku (na uzákonění změn). Je to čas dostatečný. Tím, že se to může dotknout více sfér, je potřeba práce zahájit... Když bude vůle, tak se to určitě stihne," dodal Hůrka.

reklama