"Chceme, aby byla ochrana celé schengenské hranice funkční. Proto musí každý stát chránit všechna místa, kde lze do Schengenu vstupovat. U nás jde o vzdušnou hranici na mezinárodních letištích," uvedl náměstek ministra vnitra pro řízení sekce ekonomiky a provozu Vilibald Knob.

Podle vnitra je podpora zaměřená na dvě oblasti, konkrétně na ochranu vnějších hranic a rozvoj společné vízové politiky. Investice proto půjde především do rozsáhlých IT systémů, týkat se to bude zejména Systému vstupu a výstupu, Evropského systému pro cestovní informace a povolení, Schengenského informačního systému nebo Vízového informačního systému, vyjmenovala mluvčí. Další část získaných peněz podle ní bude směřovat na vybavení, které se využívá při kontrole na mezinárodních letištích, nebo na zvyšování odbornosti policistů chránících vnější hranici.

Ochranu vnějších hranic v ČR zajišťuje vedle cizinecké policie také celní správa. Přeshraniční trestnou činnost, zejména obchodování s lidmi, převaděčství a terorismus, řeší Služba kriminální policie a vyšetřování.

Úsek vnější schengenské hranice ČR tvoří 19 civilních a tři vojenská mezinárodní letiště, pokud jde o lety mimo Schengen. Mezi letiště s nejvyšším počtem odbavených cestujících patří pražské letiště Václava Havla, brněnské letiště v Tuřanech a letiště v Karlových Varech, Ostravě a Pardubicích, uvedlo vnitro v průvodní zprávě k operačnímu programu.

reklama