Vyplývá to z dokumentu ministerstva průmyslu a obchodu (MPO). Konečnou podobu úsporného tarifu schválila tento týden vláda. V reakci na rekordně vysoké ceny energií na burzách se ale nyní již mluví o dalších opatřeních, ve hře je mimo jiné například stanovení maximální ceny elektřiny, a to i na celoevropské úrovni.

Pomoc bude v letošním i příštím roce rozdělena podle spotřeby. Letos se řídí pouze podle spotřeby elektřiny, tedy podle jednotlivých distribučních sazeb. Distribuční sazba stanovuje, kolik domácnost zaplatí za spotřebu elektřiny a za jakých podmínek. Ovlivňuje ji druh a počet používaných elektrospotřebičů.

Pro distribuční sazby D01d, D02d a D25d vláda stanovila příspěvek 3500 Kč. Jde totiž o sazby, které mají obecně nižší spotřebu, bude jim tak odečtena i nižší částka za poplatek za obnovitelné zdroje, protože spotřebují méně megawatthodin. U všech ostatních distribučních sazeb je příspěvek 2000 Kč, k tomu je nutno připočíst odpuštění poplatku 599 Kč za každou spotřebovanou MWh.

V příštím roce se bude úsporný tarif vyplácet již přes jednotlivé komodity. U elektřiny dostanou domácnosti podle distribuční sazby příspěvek od 400 až do 2000 Kč. U plynu se bude příspěvek pohybovat od 200 Kč pro domácnosti s nejnižší spotřebou až po 7800 Kč pro domácnosti, které plynu spotřebují nejvíce.

U dodávek tepla z domovních kotelen bude u zbývající části příspěvku na příští rok nutné, aby zákazník, typicky společenství vlastníků bytových jednotek (SVJ), oznámil do 30. listopadu 2022 distributorovi plynu počet vytápěných bytových jednotek. Podobně v případě dodávek tepla z centrálního zásobování teplem. Tady bude muset zákazník, například SVJ, oznámit dodavateli tepla počet vytápěných bytových jednotek. Následně SVJ zohlední tuto slevu uživatelům bytů. Údaj o počtu bytů je nutnou podmínkou pro získání příspěvku.

"V příštím roce bude příspěvek z úsporného tarifu poskytnut na jednotlivé komodity zvlášť. Výše podpory jsme nastavili tak, aby zohlednily také poplatky za podporované zdroje energie (POZE). Jejich odpuštění totiž pomůže více domácnostem s vyšší spotřebou elektřiny," řekl ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN).

Na pomoc s domácnostem s vysokými cenami energií by měla vláda dát během nadcházející topné sezony zhruba 40 miliard korun. Celkem vyhradí vláda na pomoc s energiemi pro domácnosti i firmy na 66 miliard korun.