Případ by neměl mít souvislost s dříve nakaženými omikronem na jižní Moravě. "Variantu jsme odhalili pomocí diskriminačního PCR testu. Sekvenaci provedeme, jakmile budeme mít více případů," uvedla Plachá. Nemocnice už v minulosti testy odhalila omikron u sedmi lidí, u kterých variantu koronaviru potvrdila i následná sekvenace.

Nemocnice umí mezi odebranými vzorky odhalit různé varianty koronaviru. Dělá i sekvenaci, při které se nákaza potvrdí. Nejprve odhalila omikron u dvou svých zdravotnic, poté u dvou dětí jedné ze zdravotnic. Dále se nákaza objevila u dvou žáků adamovské školy, kde se později potvrdil i sedmý případ.

První oficiálně potvrzený případ omicronu v ČR byl u ženy z Liberce, druhý u člověka s úzkým kontaktem na tuto ženu.

Variantu omikron, kterou Světová zdravotnická organizace (WHO) kvůli potenciálně vyšší nakažlivosti zařadila mezi znepokojivé typy koronaviru, poprvé zaznamenali 9. listopadu v Jihoafrické republice.

reklama