Každoroční sociální summit slouží zemím evropského bloku jako fórum k dialogu o otázkách spojených se zaměstnaností, pracovními podmínkami či životní úrovní obyvatel unie.

Zatímco loni bylo jeho tématem sociálně spravedlivé oživení po krizi způsobené covidovou pandemií, letos se jeho účastníci budou bavit zejména o dopadech ruské agrese a související energetické krize na životní podmínky v Evropě. Odpolední schůzka nebude mít žádné závazné závěry, unijní lídři shrnou její průběh na tiskové konferenci.

Ve čtvrtek a pátek se k Fialovi v bruselském sídle Evropské rady přidají i šéfové dalších 26 členských států na pravidelném summitu EU. I ten se bude věnovat především dopadům války a opatřením proti vysokým cenám energií.