reklama

Hladík na sociální síti X uvedl, že od pátku probíhal v Plzni intenzivní průzkum, přičemž do pátrání se zapojili pracovníci Západočeského muzea a Agentury ochrany přírody a krajiny, člen svazu včelařů Radek Milička a specialista na blanokřídlý hmyz Luděk Šulda.

V neděli vpodvečer se v koruně stromu podařilo nalézt velké sršní hnízdo. "Po setmění proběhl ještě další průzkum okolí pomocí termovize, další hnízda již ale nalezena nebyla. Dnes hasiči hnízdo zlikvidují," napsal ministr.

Podle Hladíka se následně zpracují informace o samotném hnízdě a biologii druhu v podmínkách České republiky. "Uvedené podklady mohou být velmi cenné při řešení případných dalších problémů s těmito nezvanými hosty," dodal.

Sršeň asijská je menší než běžně známá sršeň obecná. Je také tmavší, lidé ji bezpečně poznají podle žlutě zbarvených konců končetin. Nebezpečí představuje hlavně pro včely, napadá je v úlech. Hnízda jsou kolovitého až hruškovitého tvaru, mají vchod z boku a nejčastěji se nacházejí v korunách listnatých stromů či lidských stavbách.

Invazní druh byl zavlečen do Francie před dvaceti lety se zásilkou zboží z východní Asie. Následně se začal šířit západní Evropou. V létě se sršeň objevila v Maďarsku u hranic se Slovenskem. Agentura na základě zahraničních zkušeností zdůraznila, že je důležité zajistit okamžitou likvidaci hnízd, aby nedošlo k trvalému usazení druhu.