reklama

Avizované snížení by se mělo týkat zejména nižší části výdělku, ačkoliv konkrétní podrobnosti návrhu zatím Jurečka nespecifikoval.

Další klíčovou změnou je možný posun věkové hranice pro odchod do důchodu, přičemž lidé narození po roce 1972 by mohli začít odcházet do důchodu později než ve věku 65 let. Jurečka uvedl, že tato věková hranice by se mohla posouvat maximálně o dva měsíce ročně.

Tím by se reagovalo na aktuální trend zvyšování důchodového věku, který každý rok roste u mužů o dva měsíce a u žen obvykle o čtyři měsíce.

Návrh dále zohledňuje individuální faktory, jako je délka života, a měl by každoročně stanovovat důchodový věk pro lidi, kteří dosáhnou 50 let. Toto stanovení by bylo založeno na jejich očekávaném čase dožití. Pokud by se doba dožití prodloužila, důchodový věk by se prodloužil, a naopak.

Od roku 2026 by se měl začít snižovat výpočet nových penzí, a to prostřednictvím klesající redukční hranice, která se aktuálně započítává ve výši sto procent výdělku. Tato hranice by měla každý rok klesat o jeden procentní bod, až do roku 2035 by se snížila z 100 na 90 procent.

Celkově má reforma přinést postupné změny v důchodovém systému, které by měly reflektovat aktuální demografické a ekonomické trendy. Tato opatření mají také podporovat udržitelnost důchodového systému v čase.